DÔLEŽITÝ OZNAM

Od 1. 7. 2022 nastali na pôde FF UKF v Nitre organizačné, resp. organizačno-štruktúrne zmeny a spojením Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky a Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie vznikla nová organizačná jednotka – Katedra etiky a estetiky (KEtEs). KEtEs ako celok sídli v budove FF na Hodžovej ulici na 2. poschodí. Povereným vedúcim KEtEs je doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD. (mboszorad@ukf.sk, HO-214),

Read More

S umením do škôl #3

Slovenská asociácia pre estetiku uvádza v rámci kultúrno-vzdelávacieho projektu S umením do škôl #3 diskusiu na tému Angažované umenie. Diskutujúci: Ivana Šáteková (výtvarníčka) a Tono S. (rapper). Moderuje: Martin Boszorád (estetik). Miesto a čas: 23. mája 2022 o 12:40 – 14:15, Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava.

Psychologie umění (zahraničná prednáška)

Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre vás pozýva na zahraničnú prednášku. Názov prednášky: PSYCHOLOGIE UMĚNÍ Prednášajúca: Mgr. Hana Řehulková, Ph.D. Miesto a čas: 5. 5. 2022 o 11.30 hod. v miestnosti č. 325 na Štefánikovej 67. Anotácia: Psychologie umění je populární mezioborová disciplína. G Dickie si však v textu Is a Psychology

Read More

Narácia, umenie, tvorivosť – pozvánka na zahraničné prednášky ÚLUK

Pozývame vás na zahraničné prednášky našich kolegov, prof. Kapsovej, doc. Malíčkovej a doc. Malíčka, na Fakulte humanitných studií Univerzity Karlovej v Prahe v rámci projektu APVV 18-0257: Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie – recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov. (Odborní garanti prednášok: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D., doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD., prof. Mgr. Peter

Read More

Výsledky súťaže ŠVOUČ 2022

Na našom Ústave literárnej a umeleckej komunikácie sa v stredu 30. 3. 2022 uskutočnilo katedrové kolo Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti. Ďakujeme všetkým za účasť, možnosť sa stretnúť opäť naživo a tiež za inšpiratívnu a podpornú atmosféru. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za ich odvahu, úsilie a kvalitné súťažné práce. Súťažné práce a ich prezentácie hodnotila odborná komisia v zložení:  prof. PhDr.

Read More

Program ŠVOUČ 2022 – 30. 3. 2022

Srdečne vás pozývame na tohoročnú Študentskú vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť, ktorá uskutoční v stredu 30. 3. 2022 o 9:30 hod. v seminárnej miestnosti č. 325. V rámci konferencie zaznie päť odborných príspevkov z oblasti literatúry, intertextuality, archetypálnej estetiky, popkultúry aj mediálnej kultúry. Program si môžete stiahnuť aj tu. Tešíme sa na vašu účasť!

OZNAM PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV (v súvislosti s krízovou situáciou na Ukrajine)

Od pondelka 7. 3. výučba, ako bolo pred časom avizované, prechádza do prezenčného režimu. V súvislosti s aktuálnou krízovou situáciou na Ukrajine však chcem touto cestou aj v mene svojich kolegýň a kolegov informovať zahraničné študentky a zahraničných študentov estetiky a estetickej výchovy, ktorí nie sú aktuálne na území Slovenska, že v ÚLUK sme pripravení

Read More

ŠVOUČ ÚLUK 2022

Milé študentky, milí študenti,  aj tento rok Vás srdečne pozývame zúčastniť sa súťaže ŠVOUČ, na ktorej môžete priblížiť vaše originálne premýšľanie o umení a iných estetických fenoménoch,  a to v odbornej komunite podobne naladených estétov. Toto naše stretnutie bude o to výnimočnejšie, že sa konečne, po dvoch rokoch, udeje opäť naživo. Vaša aktívna účasť na ŠVOUČ Vám neskôr

Read More