Author Archives: editor

DÔLEŽITÝ OZNAM

Od 1. 7. 2022 nastali na pôde FF UKF v Nitre organizačné, resp. organizačno-štruktúrne zmeny a spojením Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky a Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie vznikla nová organizačná jednotka – Katedra etiky a estetiky (KEtEs). KEtEs ako celok sídli v budove FF na Hodžovej ulici na 2. poschodí. Povereným vedúcim KEtEs je doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD. (mboszorad@ukf.sk, HO-214),

Read More

ŠVOUČ ÚLUK 2022

Milé študentky, milí študenti,  aj tento rok Vás srdečne pozývame zúčastniť sa súťaže ŠVOUČ, na ktorej môžete priblížiť vaše originálne premýšľanie o umení a iných estetických fenoménoch,  a to v odbornej komunite podobne naladených estétov. Toto naše stretnutie bude o to výnimočnejšie, že sa konečne, po dvoch rokoch, udeje opäť naživo. Vaša aktívna účasť na ŠVOUČ Vám neskôr

Read More

Štúdium nitrianskej estetiky

Krátka a mimoriadne svieža reflexia štúdia estetiky v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre, vytvorená k udalosti Deň otvorených dverí FF (2021). Alexandra Hollá, študentka 3. ročníka, zachytila svoj doterajší „estetický pobyt“ v Nitre v 54 sekundách a urobila nám tým veľkú radosť.

Deň otvorených dverí 2021

Na tohtoročný Deň otvorených dverí pripravujeme krátky videozostrih, v ktorom predstavíme štúdium nitrianskej estetiky a estetickej výchovy. O možnostiach štúdia budú hovoriť pedagógovia, o svojej skúsenosti porozprávajú študenti estetiky.