Nezaradené

DÔLEŽITÝ OZNAM

Od 1. 7. 2022 nastali na pôde FF UKF v Nitre organizačné, resp. organizačno-štruktúrne zmeny a spojením Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky a Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie vznikla nová organizačná jednotka – Katedra etiky a estetiky (KEtEs). KEtEs ako celok sídli v budove FF na Hodžovej ulici na 2. poschodí. Povereným vedúcim KEtEs je doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD. (mboszorad@ukf.sk, HO-214),

Read More

S umením do škôl #3

Slovenská asociácia pre estetiku uvádza v rámci kultúrno-vzdelávacieho projektu S umením do škôl #3 diskusiu na tému Angažované umenie. Diskutujúci: Ivana Šáteková (výtvarníčka) a Tono S. (rapper). Moderuje: Martin Boszorád (estetik). Miesto a čas: 23. mája 2022 o 12:40 – 14:15, Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava.

Psychologie umění (zahraničná prednáška)

Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre vás pozýva na zahraničnú prednášku. Názov prednášky: PSYCHOLOGIE UMĚNÍ Prednášajúca: Mgr. Hana Řehulková, Ph.D. Miesto a čas: 5. 5. 2022 o 11.30 hod. v miestnosti č. 325 na Štefánikovej 67. Anotácia: Psychologie umění je populární mezioborová disciplína. G Dickie si však v textu Is a Psychology

Read More

Narácia, umenie, tvorivosť – pozvánka na zahraničné prednášky ÚLUK

Pozývame vás na zahraničné prednášky našich kolegov, prof. Kapsovej, doc. Malíčkovej a doc. Malíčka, na Fakulte humanitných studií Univerzity Karlovej v Prahe v rámci projektu APVV 18-0257: Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie – recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov. (Odborní garanti prednášok: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D., doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD., prof. Mgr. Peter

Read More

Výsledky súťaže ŠVOUČ 2022

Na našom Ústave literárnej a umeleckej komunikácie sa v stredu 30. 3. 2022 uskutočnilo katedrové kolo Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti. Ďakujeme všetkým za účasť, možnosť sa stretnúť opäť naživo a tiež za inšpiratívnu a podpornú atmosféru. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za ich odvahu, úsilie a kvalitné súťažné práce. Súťažné práce a ich prezentácie hodnotila odborná komisia v zložení:  prof. PhDr.

Read More

Program ŠVOUČ 2022 – 30. 3. 2022

Srdečne vás pozývame na tohoročnú Študentskú vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť, ktorá uskutoční v stredu 30. 3. 2022 o 9:30 hod. v seminárnej miestnosti č. 325. V rámci konferencie zaznie päť odborných príspevkov z oblasti literatúry, intertextuality, archetypálnej estetiky, popkultúry aj mediálnej kultúry. Program si môžete stiahnuť aj tu. Tešíme sa na vašu účasť!

ŠVOUČ ÚLUK 2022

Milé študentky, milí študenti,  aj tento rok Vás srdečne pozývame zúčastniť sa súťaže ŠVOUČ, na ktorej môžete priblížiť vaše originálne premýšľanie o umení a iných estetických fenoménoch,  a to v odbornej komunite podobne naladených estétov. Toto naše stretnutie bude o to výnimočnejšie, že sa konečne, po dvoch rokoch, udeje opäť naživo. Vaša aktívna účasť na ŠVOUČ Vám neskôr

Read More