BÁSNIK A POLITIK MIROSLAV VÁLEK

Po premietnutí dokumentárneho filmu režiséra Patrika Lančariča (Válek, 2018) o básnikovi Miroslavovi Válkovi o jeho tvorbe a politickej pozícii diskutovali literárni teoretici Igor Hochel, Zoltán Rédey a Tomáš Lietavec. Diskusiu moderoval Juraj Malíček.