SPOMÍNANIE ČÍTANÍM

Tohtoročné spomínanie na 17. november malo v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie podobu online čitateľskej dielne – študenti čítali román Pre jednu a sto piesní (Absynt, 2018) čínskeho spisovateľa a hudobníka Liao I-wu. Prostredníctvom textu sa účastníci mohli konfrontovať s obrazom totalitnej vlády – autor v ňom vypovedal o spoločenskej atmosfére v Číne počas študentských protestov, ktoré boli násilne potlačené na Námestí nebeského pokoja (Tchien-an-men) v Pekingu v júni 1989. Príznačné je, že rukopis románu bol trikrát napísaný a z toho dvakrát skonfiškovaný. Autor Liao I-wu vraví, že väčšina jeho rukopisov je zamknutá na úrade verejnej bezpečnosti. S iróniou poznamenáva, že z tohto dôvodu boli najzanietenejšími čitateľmi jeho zakázaných textov samotní policajti. Prvé zápisky spomienkovej prózy vznikali ešte vo väzení (kvôli umeleckej tvorbe bol autor väznený štyri roky).

Na čitateľskej dielni sa diskutovalo o rôznych problémových okruhoch: o dopade totality na život človeka, o manipulácii s kolektívnou pamäťou, o drsnom jazyku autora, ktorý inak vlastne ani písať nemohol; o drastickosti v literatúre, ktorú čitateľ v tomto prípade až fyzicky preciťuje. Na konci rezonovala báseň Masaker, ktorá je dobre zapamätateľná – svojou témou, použitými slovami, expresívnymi a paradoxnými básnickými obrazmi.

Čitateľská dielňa sa realizovala v rámci rozsiahlejšieho projektu Čítam o neslobode, ktorý vznikol z iniciatívy Občianskeho združenia Na zelenej lúke v spolupráci s Ústavom literárnej a umeleckej komunikácie a ktorý podporil Fond na podporu umenia. V rámci tohto projektu sa pre študentov FF v letnom semestri pripravujú aj ďalšie čitateľské dielne, napr. čítanie série „nežných komiksov“ alebo zmiešaný výber súčasných prozaických textov o druhej svetovej vojne pod lektorským vedením prednášajúcich z ÚLUK.

Projekt sa realizuje formou interpretačných dielní, ktoré prítomným ponúkajú viac času na vhlbovanie sa do konkrétnych umeleckých textov. S ohľadom na tému projektu sa zameriavajú na autorské výpovede o živote v nedemokratickom politickom zriadení a účastníkov pozývajú do diskusie o jeho dopade na umenie, kultúru a celú spoločnosť.

Leave A Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *