ŠVOUČ ÚLUK 2022

Milé študentky, milí študenti,

 aj tento rok Vás srdečne pozývame zúčastniť sa súťaže ŠVOUČ, na ktorej môžete priblížiť vaše originálne premýšľanie o umení a iných estetických fenoménoch,  a to v odbornej komunite podobne naladených estétov. Toto naše stretnutie bude o to výnimočnejšie, že sa konečne, po dvoch rokoch, udeje opäť naživo. Vaša aktívna účasť na ŠVOUČ Vám neskôr môže napomôcť pri obhajobe bakalárskej a diplomovej práce, ale určite môže posilniť aj vaše prezentačné zručnosti a odborné sebavedomie. Najúspešnejším študentom fakulty v súťaži ŠVOUČ budú vyplatené mimoriadne štipendiá a ich práce sú nominované na prémiu Literárneho fondu. Víťazné práce tiež budú uverejnené v odborno-vedeckom časopise. Môžete sa prihlásiť  a) do vedeckej sekcie (odborná reflexia a interpretácia akéhokoľvek estetického fenoménu, didaktický projekt etc.), b) do umeleckej sekcie (umelecký projekt, výstava, autorské dielo etc.)

 Ak prijmete túto, určite nemalú, ale veríme, že obohacujúcu, výzvu: 1. Zvoľte si vašu srdcovú tému a oslovte pedagóga, ktorý vás bude viesť, resp. nechajte sa ním smelo osloviť (môžete prezentovať aj časť vašej bakalárskej alebo diplomovej práce). 2. Do stredy 9. marca 2022 nám pošlite prihlášku na eparilakova@ukf.sk alebo ju vytlačenú a vypísanú odovzdajte na sekretariáte ÚLUK. 3. Do piatku 18. marca 2022 odovzdajte vytlačenú súťažnú prácu (v počte 2 ks) na sekretariáte ÚLUK a zároveň ju pošlite na adresu eparilakova@ukf.sk. (minimálny rozsah práce vo vedeckej sekcii je 10 – 15 normostrán, v umeleckej sekcii min. 1,5 strany) 4. Od piatku 25. marca 2022 budete mať k dispozícii konzultantský a oponentský posudok vašej práce. 5. Napokon si pripravíte 10-15 minútovú prezentáciu práce, ktorú predstavíte odbornej komisii a divákom v deň ŠVOUČ 30. 3. 2022. 6. V rámci reflexie posudkov a spoločnej diskusie tak na stretnutí získate spätnú väzbu, ktorá vás môže opäť posunúť ďalej.

Leave A Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *