Výsledky súťaže ŠVOUČ 2022

Na našom Ústave literárnej a umeleckej komunikácie sa v stredu 30. 3. 2022 uskutočnilo katedrové kolo Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti. Ďakujeme všetkým za účasť, možnosť sa stretnúť opäť naživo a tiež za inšpiratívnu a podpornú atmosféru. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za ich odvahu, úsilie a kvalitné súťažné práce. Súťažné práce a ich prezentácie hodnotila odborná komisia v zložení:  prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc. (predseda komisie), prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD., Mgr. Peter Brezňan, PhD., Mgr. Samuel Buch (interný doktorand, zástupca študentov).

Výsledky súťaže ŠVOUČ 2022:

1. miesto:

Bc. Zuzana Onduličová (1. ročník, Mgr., SJES)

Názov práce: Vývoj postavy čarodejnice v seriálových naratívoch

Veronika Balejová (1. ročník, Bc., SJES)

Názov práce: Morfológia príbehu Amor a Psyché

2. miesto:

Sam Gergely (1. ročník, Bc., SJES)

Názov práce: Sestry strigy a ich rodinné vzťahy s inými dielami (Intertextualita v 6. diele cyklu Úžasná Plochozem Terryho Pratchetta)

3. miesto:

Alexandra Hollá (3. ročník, Bc., ES)

Názov práce: Poznámky k estetike seriálu Dark

Bc. Jakub Mjartan (2. roč., Mgr., ES)

Názov práce: Detský výraz, dospelý divák: Vnímanie detského seriálu dospelým recipientom

Leave A Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *