Narácia, umenie, tvorivosť – pozvánka na zahraničné prednášky ÚLUK

Pozývame vás na zahraničné prednášky našich kolegov, prof. Kapsovej, doc. Malíčkovej a doc. Malíčka, na Fakulte humanitných studií Univerzity Karlovej v Prahe v rámci projektu APVV 18-0257: Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie – recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov. (Odborní garanti prednášok: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D., doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD., prof. Mgr. Peter Mikuláš, PhD.)

Leave A Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *