Psychologie umění (zahraničná prednáška)

Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre vás pozýva na zahraničnú prednášku.

Názov prednášky: PSYCHOLOGIE UMĚNÍ

Prednášajúca: Mgr. Hana Řehulková, Ph.D.

Miesto a čas: 5. 5. 2022 o 11.30 hod. v miestnosti č. 325 na Štefánikovej 67.

Anotácia: Psychologie umění je populární mezioborová disciplína. G Dickie si však v textu Is a Psychology relevant to Aesthetics? klade otázku,zda je toto propojení skutečně smysluplné. Výklad stručněpředstavuje několik linií v psychologii umění, které se opírajío Ecovo rozlišení intentio auctoris (linie studia autorské tvorbyprostřednictvím uměleckého díla, např. psychoanalytická estetika),intentio operis (problematika hledání psychologického účinuv díle, např. Vygotského psychologie umění) a intentio lectoris(téma vnímání uměleckého díla divákem). Cílem je zjistit, jakýdruh poznání nám nabízí psychologie umění.

Leave A Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *