DÔLEŽITÝ OZNAM

Od 1. 7. 2022 nastali na pôde FF UKF v Nitre organizačné, resp. organizačno-štruktúrne zmeny a spojením Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky a Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie vznikla nová organizačná jednotka – Katedra etiky a estetiky (KEtEs). KEtEs ako celok sídli v budove FF na Hodžovej ulici na 2. poschodí.

Povereným vedúcim KEtEs je doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD. (mboszorad@ukf.sk, HO-214), zástupkyňou pre estetiku a estetickú výchovu je doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD. (mmalickova@ukf.sk, HO-208), zástupcom pre etiku a etickú výchovu doc. Mgr. Ciprian Turčan, PhD. (cturcan@ukf.sk, HO-212).

Keďže organizačné, resp. organizačno-štruktúrne zmeny sú aj zásadnejšieho charakteru (napríklad v súvislosti s personálnym obsadením KEtEs ako spojenia niekdajšej Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky a Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie), odporúčame, aby ste sa s prípadnými otázkami obracali na vedúceho pracoviska, jeho zástupcov či na referentku KEtEs Mgr. Ľudmilu Molnárovú (lmolnarova@ukf.sk, HO-215).

WEBOVÉ STRÁNKY NIEKDAJŠEJ KATEDRY VŠEOBECNEJ A APLIKOVANEJ ETIKY, AKO AJ ÚSTAVU LITERÁRNEJ A UMELECKEJ KOMUNIKÁCIE PREJDÚ V SÚVISLOSTI S ORGANIZAČNÝMI ZMENAMI NA FF UKF V NITRE V DOHĽADNEJ DOBE REKONŠTRUKCIOU.

Za pochopenie ďakuje

Kolektív pracovníčok a pracovníkov KEtEs

Leave A Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *