Projekty VEGA

VEGA 1/0461/16 Re-interpretácia obrazov kultúrnej pamäti v súčasnej estetickej a umeleckej reflexii
Doba riešenia: 2016 – 2018

Vedúca projektu: doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.
Spoluriešitelia: prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD., PhDr. Milan Michalec, PhD., Mgr. Martin Boszorád, PhD., Mgr. Peter Zlatoš, PhD., Mgr. Eva Pariláková, PhD., Mgr. Miroslava Režná, PhD., PhDr. Mária Valentová, Mgr. Peter Oravec, PhD., Mgr. Hana Zeleňáková, PhD., Mgr. Martin Kudláč (doktorand), PhDr. Ľubomír Pavelka (doktorand)


VEGA 1/0360/14 Osnovné tematické algoritmy v slovesnom umení (s intersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi)
Doba riešenia: 2014 – 2016

Vedúca projektu: Mgr. Mariana Čechová, PhD.
Spoluriešitelia: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD., PhDr. Mária Kiššová, PhD., Mgr. Eva Pariláková, PhD., Mgr. Peter Zlatoš, PhD., Mgr. Martin Boszorád, PhD., Mgr. Peter Oravec, PhD., Mgr. Petra Baďová, PhD., PhDr. Peter Žiak (doktorand)


VEGA 1/0336/11 Modely deficitných svetov v literatúre
Doba riešenia: 2011 – 2012

Vedúci projektu: doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD.
Spoluriešitelia: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., Mgr. Miroslava Režná, PhD., Mgr. Eva Pariláková, PhD., Mgr. Mariana Čechová, PhD., Mgr. Hana Zeleňáková, PhD., Mgr. Martin Štúr, PhD., Mgr. Martin Boszorád (doktorand), Mgr. Daniel Kováčik (doktorand), Mgr. Róbert Špoták (doktorand)


VEGA 1/0734/09 Andersencia – existenciálny model v rozprávkach H. Ch. Andersena
Doba riešenia: 2009 – 2010

Vedúci projektu: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Spoluriešitelia: Mgr. Mariana Čechová, PhD.


VEGA 1/3730/06 V-06-216-00 Divadlo – interaktivita, inscenovanosť, diskurz
Doba riešenia: 2006 – 2008

Vedúca projektu: doc. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Spoluriešitelia: prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, CSc., prof. PhDr. Vincent Šabík, CSc., prof. PhDr. Marta Žilková, PhD., prof. PhDr. Zuzana Bakošová-Hlavenková, CSc., doc. PhDr. Nadežda Lindovská, doc. PaedDr. Jozef Pavlovič, CSc., doc. PhDr. Július Fuják, PhD., PhDr. Daniela Bačová, PhD., PhDr. Mária Valentová, PhDr. Michaela Malíčková, PhD., PhDr. Darina Gogolová, PhDr. Miron Pukan, Mgr. Miroslav Ballay, Mgr. Bc. Peter Janků, Mgr. Juraj Malíček, PhD., Mgr. Daniel Uherek, Mgr. Peter Oravec (doktorand), Mgr. Lukasz Wojciechowski (doktorand)


VEGA 1/3733/06 V-06-215-00 Univerzálne a autentické – kľúčové aspekty kultúr v európskych integračných procesoch (zamerané na slovenskú kultúrnu realitu)
Doba riešenia: 2006 – 2008

Vedúca projektu: doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD.
Spoluriešitelia: prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, CSc., prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., doc. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., doc. PhDr. Július Fuják, PhD., PhDr. Zoltán Rédey, PhD., Mgr. Miroslava Režná, PhD., Mgr. Eva Pariláková, PhD., PhDr. Mária Valentová, Mgr. Peter Zlatoš, PhD., Mgr. Juraj Malíček, PhD., Mgr. Alena Smiešková, PhD., PhDr. Michaela Malíčková, PhD., PhDr. Michal Vančo (doktorand)


VEGA 1/4738/07 V-07-208-00 Literárna fikcia a jej podoby (Poetika fikčných svetov)
Doba riešenia: 2007 – 2008

Vedúci projektu: prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD., doc. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., PaedDr. Jana Waldnerová, PhD., Mgr. Petra Pappová (doktorandka)


VEGA 1/2250/05 Postmoderné tendencie v slovenskej literatúre a mediálnej dráme po roku 1989
Doba riešenia: 2005 – 2006

Vedúca projektu: prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.


VEGA 1/1428/04 Slovník estetických výrazových kategórií II
Doba riešenia: 2004

Vedúci projektu: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, CSc.
Spoluriešitelia: prof. PhDr. František Miko, DrSc., prof. PhDr. Vincent Šabík, CSc., prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., doc. PhDr. Marta Žilková, PhD., doc. PhDr. Erich Mistrík, CSc., PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., PhDr. Renáta Beličová, PhD., PhDr. Zoltán Rédey, PhD., PhDr. Július Fuják, PhD., Mgr. Michaela Malíčková, Mgr. Peter Zlatoš, Mgr. Juraj Malíček, Mgr. Dana Kubalová, Mgr. Eva Pariláková, Mgr. Miroslava Režná, PhDr. Mária Valentová, PhDr. Anton Pokrivčák, PhD., PhDr. Vladimír Fulka, PhD., prof. PhDr. Štefan Gero, CSc., PaedDr. Kristián Benyovszky, Mgr. Ján Gavura, Mgr. Miroslav Ballay (doktorand), Mgr. Lukasz Wojciechowski (doktorand)


VEGA 1/0186/03 Slovník estetických výrazových kategórií
Doba riešenia: 2003Vedúci projektu: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, CSc.
Spoluriešitelia: prof. PhDr. František Miko, DrSc., prof. PhDr. Vincent Šabík, CSc., prof. PhDr. Štefan Gero, CSc., doc. PhDr. Erich Mistrík, CSc., PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., PhDr. Renáta Beličová, PhD., PhDr. Zoltán Rédey, PhD., PhDr. Mária Valentová, PhDr. Július Fuják, Mgr. Michaela Malíčková, Mgr. Peter Zlatoš, Mgr. Juraj Malíček, Mgr. Dana Kubalová, Mgr. Eva Pariláková, Mgr. Miroslava Režná, PhDr. Anton Pokrivčák, PhD., PhDr. Vladimír Fulka, PhD., PaedDr. Kristián Benyovszky, Mgr. Ján Gavura, Mgr. Miroslav Ballay (doktorand)