Projekty KEGA

KEGA 034UKF-4/2015 Inovácia metodiky hudobnej edukácie vo výučbe základných umeleckých škôl v kontexte recepčnej hudobnej estetiky
Doba riešenia: 2015 – 2017

Vedúci projektu: PhDr. Milan Michalec, PhD.
Spoluriešitelia z ÚLUK: doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD., Mgr. Martin Boszorád, PhD., Mgr. Peter Oravec, PhD., PhDr. Ľubomír Pavelka (doktorand)


KEGA 003UKF-4/2013 Školská interpretácia umeleckého diela (literárneho, dramatického, výtvarného, popkultúrneho, mediálneho, hudobného a pod.)
Doba riešenia: 2013 – 2015

Vedúca projektu: prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD., Mgr. Eva Pariláková, PhD., PhDr. Milan Michalec, PhD., Mgr. Peter Oravec, PhD., Mgr. Peter Zlatoš, PhD., Mgr. Martin Boszorád, PhD., Mgr. Mariana Čechová, PhD., Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.
Mgr. Petra Baďová, PhD., Mgr. Slavka Civáňová, PhD., Mgr. Nina Vrbanová (doktorandka), Mgr. Róbert Špoták (doktorand), Mgr. Martin Kudláč (doktorand)


KEGA 250-029UKF-4/2010 Profilácia metodiky estetickej výchovy ako interdisciplinárneho a intertextuálneho predmetu
Doba riešenia: 2010 – 2011

Vedúca projektu: prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.
Spoluriešitelia: prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., Mgr. Miroslava Režná, PhD., Mgr. Juraj Malíček, PhD., Mgr. Eva Pariláková, PhD., Mgr. Hana Révayová-Zeleňáková, PhD., PhDr. Milan Michalec, PhD.


KEGA 3/6512/08 Modely interpretácie umeleckého diela v kontexte tradície a súčasnosti
Doba riešenia: 2008 – 2010

Vedúca projektu: prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD., Mgr. Eva Pariláková, PhD., Mgr. Miroslava Režná, PhD., Mgr. Mariana Čechová, PhD., PhDr. Mária Valentová, Mgr. Juraj Malíček, PhD., PhDr. Michaela Malíčková, PhD., Mgr. Dana Kubalová-Paraličová, PhD., Mgr. Peter Zlatoš, PhD., Mgr. Peter Oravec, PhD., PhDr. Milan Michalec, PhD.


KEGA 3/5148/07 Inovácia vyučovania estetickej výchovy na vysokých školách (v súlade s koncepciou humanizácie školstva)
Doba riešenia: 2007 – 2009

Vedúca projektu: prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Miroslava Režná, PhD., Mgr. Eva Pariláková, PhD., Mgr. Dana Kubalová
PhDr. Michaela Malíčková, Mgr. Mariana Čechová (doktorandka), PhDr. Marián Kluvanec (doktorand)


KEGA 3/5013/07 Interpretácia divadelného diela
Doba riešenia: 2007 – 2008

Vedúca projektu: doc. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.


KEGA 3/1157/03 Interpretácia divadelného diela – A. Strindberg: Hra snov
Doba riešenia: 2003

Vedúca projektu: PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Spoluriešiteľ: Mgr. Miroslav Ballay (doktorand)