Pracovníci

Mgr. Martin Boszorád, PhD.
Mgr. Martin Boszorád, PhD. riaditeľ ÚLUK
Venuje sa široko ponímanej populárnej kultúre, slovesnému umeniu, kultúrnej publicistike a literárnej recenzistike/kritike.
prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc. tajomník ÚLUK poverený vedením OSŠ
Venuje sa interpretácii slovesného diela a semiotike kultúry.
prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
Venuje sa dejinám svetového a slovenského výtvarného umenia, osobitne súčasnému slovenskému výtvarnému umeniu a jeho interpretácii z pozícií výrazovej estetiky.
doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.
doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.
Venuje sa intertextualite, vybraným témam dejín estetického myslenia a popkultúry (metafore upíra, estetike subkultúr, mýtotvorbe).
doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.
doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.
Venuje sa teórii populárnej kultúry, dejinám kinematografie a interpretácii filmu.
doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD.
doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD.
Venuje sa antropologickej estetike a umeniu pre deti a mládež.
Mgr. Nikola Danišová, PhD.
Mgr. Nikola Danišová, PhD.
Venuje sa arcitextuálnej tematológii.
Mgr. Jozefa Pevčíková
Mgr. Jozefa Pevčíková
Venuje výskumu fandomu a estetických špecifík a preferencií fanúšikov ako programových recipientov popkultúry.
Mgr. Bernadette Pažitná
Mgr. Bernadette Pažitná
Venuje sa arcinaratívom a fenoménu škodcu.