Pracovníci

Mgr. Martin Boszorád, PhD.
Mgr. Martin Boszorád, PhD. riaditeľ ÚLUK
Venuje sa široko ponímanej populárnej kultúre, slovesnému umeniu, kultúrnej publicistike a literárnej recenzistike/kritike.
prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc. tajomník ÚLUK poverený vedením OSŠ
Venuje sa interpretácii slovesného diela a semiotike kultúry.
prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
Venuje sa dejinám svetového a slovenského výtvarného umenia, osobitne súčasnému slovenskému výtvarnému umeniu a jeho interpretácii z pozícií výrazovej estetiky.
doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD.
doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD.
Venuje sa teórii hudby, dejinám európskej hudobnej kultúry, hudobnej filozofii a špecializuje sa na recepčnú hudobnú estetiku.
doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.
doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.
Venuje sa intertextualite, vybraným témam dejín estetického myslenia a popkultúry (metafore upíra, estetike subkultúr, mýtotvorbe).
doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.
doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.
Venuje sa teórii populárnej kultúry, dejinám kinematografie a interpretácii filmu.
doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD.
doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD.
Venuje sa antropologickej estetike a umeniu pre deti a mládež.
Mgr. Eva Pariláková, PhD.
Mgr. Eva Pariláková, PhD.
Venuje sa interpretácii umeleckého diela a antropologickej estetike. Špecializuje sa na archetypálne symboly a podobu spirituality v súčasnom umení.
Mgr. Peter Brezňan, PhD.
Mgr. Peter Brezňan, PhD.
Zameriava sa na skúmanie estetických fenoménov z perspektív kritickej teórie.
Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.
Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.
Venuje sa interpretácii literárneho diela a fenoménu kultúrnej pamäti v literatúre. Rozvíja nitriansku koncepciu zážitkového vyučovania umenia.
Mgr. Nikola Danišová, PhD.
Mgr. Nikola Danišová, PhD.
Venuje sa arcitextuálnej tematológii.
Mgr. Tomáš Lietavec
Mgr. Tomáš Lietavec
Venuje sa súčasnej slovenskej literatúre, osobitne interpretačným a recepčným aspektom a poetologickým tendenciám domácej lyriky po roku 1989.
Mgr. Bc. Samuel Buch
Mgr. Bc. Samuel Buch
Venuje sa rodovým štúdiám, dejinám sexuality a prejavom cenzúry na pôde verejných inštitúcii.
Mgr. Jozefa Pevčíková
Mgr. Jozefa Pevčíková
Venuje výskumu fandomu a estetických špecifík a preferencií fanúšikov ako programových recipientov popkultúry.
Mgr. Bernadette Pažitná
Mgr. Bernadette Pažitná
Venuje sa arcinaratívom a fenoménu škodcu.