Knižnica ÚLUK

Čiastková knižnica nášho pracoviska vznikla z vnútorných potrieb ústavu a je určená najmä pre našich pedagógov a študentov. Knižničný fond v súčasnosti obsahuje viac ako 4000 zväzkov z oblasti estetiky, semiotiky, filozofie, literatúry, výtvarného umenia, hudby, filmu, divadla, fotografie, mediálnej kultúry, popkultúry, náboženstva, mytológie, psychológie a pedagogiky.

Tituly je možné vyhľadávať v online katalógu Univerzitnej knižnice UKF: https://kis.ukf.sk/opacXE?fn=*searchform. Študenti si knihy požičiavajú prezenčne alebo absenčne na dobu dvoch týždňov. Výpožičku možno na požiadanie predĺžiť pred uplynutím výpožičnej doby.

Naša čiastková knižnica je otvorená dva dni v týždni, otváracie hodiny sa menia každý semester. Aktuálne za knižnicu zodpovedajú Mgr. Petra Baďová, PhD. (pbadova@ukf.sk) a Mgr. Nikola Danišová, PhD. (ndanisova@ukf.sk).