Deň otvorených dverí

Počas Dňa otvorených dverí ponúkame všetkým záujemcom o štúdium estetiky a estetickej výchovy ukážky živých prednášok a zážitkových workshopov z oblasti umenia a (pop)kultúry. Priamo si tak zažijú individuálny prístup a rôzne vyučovacie štýly našich pedagógov. Priblížime im tiež špecifickosť, využiteľnosť a profesijnú uplatniteľnosť nami ponúkaného štúdia. Uchádzači sa môžu porozprávať aj s našimi aktuálnymi študentmi, ktorí radi priblížia svoje vlastné študijné zážitky a skúsenosti.

Deň otvorených dverí prebieha na Filozofickej fakulte UKF v Nitre každoročne v mesiacoch november a február.