Štúdium nitrianskej estetiky

Krátka a mimoriadne svieža reflexia štúdia estetiky v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre, vytvorená k udalosti Deň otvorených dverí FF (2021). Alexandra Hollá, študentka 3. ročníka, zachytila svoj doterajší „estetický pobyt“ v Nitre v 54 sekundách a urobila nám tým veľkú radosť.

Deň otvorených dverí 2021

Na tohtoročný Deň otvorených dverí pripravujeme krátky videozostrih, v ktorom predstavíme štúdium nitrianskej estetiky a estetickej výchovy. O možnostiach štúdia budú hovoriť pedagógovia, o svojej skúsenosti porozprávajú študenti estetiky.

Kariérne dni UKF 20. – 21. 10. 2021

Milé študentky, milí študenti, dávame vám do pozornosti túto inšpiratívnu udalosť. Možno si v ponúkaných aktivitách nájdete niekoľko zážitkových workshopov, ktoré vám napomôžu pri vašom ďalšom osobnostnom aj profesijnom raste. Registrovať sa môžete tu: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdpRCrWGVv66W…/viewform Bližšie informácie a program nájdete tu: https://www.ukf.sk/…/udalosti/4981-karierne-dni-ukf-2021

Tematizovanie minulosti na dva spôsoby

Po dlhšej odmlke sa 7. mája 2021 opäť čítali umelecké texty tematizujúce neslobodu. Tentokrát sme sa zamerali na novelu Ľuby Lesnej Alma Rosé a román Bernharda Schlinka Predčítač. Prvý text vypovedal o otrasnej skutočnosti osvienčimského tábora a o podmienkach v ženskom orchestri, ktorý viedla talentovaná viedenská huslistka Alma Rosé. Diskutovalo sa o vzťahu histórie a umeleckej fikcie, o traume, ktorá môže poznačiť nielen

Read More

Štátne záverečné skúšky – harmonogram

Milé študentky, milí študenti, štátne záverečné skúšky (ŠZS) a obhajoby záverečných prác (OZP) sa v ÚLUK toho roku uskutočnia v termínoch 28. 5. (Mgr.), 3. 6. (Bc.) a 4. 6. (Bc.). V prípade, že v harmonograme náhodou objavíte nejakú chybu, neváhajte nás kontaktovať (uluk@ukf.sk).

SPOMÍNANIE ČÍTANÍM

Tohtoročné spomínanie na 17. november malo v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie podobu online čitateľskej dielne – študenti čítali román Pre jednu a sto piesní (Absynt, 2018) čínskeho spisovateľa a hudobníka Liao I-wu. Prostredníctvom textu sa účastníci mohli konfrontovať s obrazom totalitnej vlády – autor v ňom vypovedal o spoločenskej atmosfére v Číne počas študentských protestov, ktoré boli násilne potlačené na Námestí nebeského pokoja (Tchien-an-men) v Pekingu v júni 1989.

UMENÍM K SLOBODE ´89

K 30. výročiu Nežnej revolúcie pripravil Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF niekoľko kultúrnych podujatí, viažucich sa k zlomovým spoločenským udalostiam v novembri 1989. Kľúčovou témou festivalu sa stala reflexia slobody a neslobody v československom umení. Projekt sa realizoval v spolupráci s Ústavom pamäti národa, ktorý už niekoľko rokov organizuje celoslovenský Festival slobody.