Nezaradené

Kariérne dni UKF 20. – 21. 10. 2021

Milé študentky, milí študenti, dávame vám do pozornosti túto inšpiratívnu udalosť. Možno si v ponúkaných aktivitách nájdete niekoľko zážitkových workshopov, ktoré vám napomôžu pri vašom ďalšom osobnostnom aj profesijnom raste. Registrovať sa môžete tu: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdpRCrWGVv66W…/viewform Bližšie informácie a program nájdete tu: https://www.ukf.sk/…/udalosti/4981-karierne-dni-ukf-2021

Charakteristika ÚLUK

Filozofia a metodológia Naše pracovisko sa dlhodobo venuje teoretickej reflexii a interpretácii umenia a ďalších estetických fenoménov. Centrom nášho odborného záujmu sú najaktuálnejšie umelecké a (pop)kultúrne obsahy, fenomény, prejavy atď., zároveň permanentne rozvíjame kritickú (re)interpretáciu tradičného umenia. Zmysel uvedeného skúmania vidíme nielen v produktívnom rozvíjaní súčasného estetického myslenia na Slovensku a v zahraničí, ale aj

Read More