Kalendárium podujatí

Za dverami Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie sa 13.2.2020 hovorilo o podmanivom umení a popkultúre, o mimoumeleckom estetične a, samozrejme, o študijnom programe ESTETIKA a ESTETICKÁ VÝCHOVA V KOMBINÁCII. Ďakujeme zúčastneným a dovidenia najbližšie.

Charakteristika ÚLUK

Filozofia a metodológia Naše pracovisko sa dlhodobo venuje teoretickej reflexii a interpretácii umenia a ďalších estetických fenoménov. Centrom nášho odborného záujmu sú najaktuálnejšie umelecké a (pop)kultúrne obsahy, fenomény, prejavy atď., zároveň permanentne rozvíjame kritickú (re)interpretáciu tradičného umenia. Zmysel uvedeného skúmania vidíme nielen v produktívnom rozvíjaní súčasného estetického myslenia na Slovensku a v zahraničí, ale aj

Read More