Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, založený roku 1968, má v rámci univerzity štatút vedeckovýskumného pracoviska. Súčasne s interdisciplinárnym výskumom literatúry a umenia v plnom rozsahu zabezpečuje bakalárske i magisterské štúdium v odboroch estetická výchova (učiteľstvo aprobačných predmetov) a estetika (jednoodborové štúdium). Akreditačná komisia SR priznala pracovisku právo viesť rigorózne konania v odboroch 2.1.6. estetika a 1.1.3. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (estetická výchova), garantovať doktorandské štúdium v odbore 2.1.6. estetika, ako aj habilitačné a inauguračné pokračovania.

 
KontaktKontakt.htmlKontakt.htmlshapeimage_2_link_0
HistóriaHistoria.htmlHistoria.htmlshapeimage_3_link_0
PodujatiaPodujatia/Podujatia.htmlshapeimage_4_link_0
PublikáciePublikacie.htmlshapeimage_5_link_0
ESTETIKA
ÚLUK
AKTUALITY
FotoarchívMy_albums/My_albums.htmlshapeimage_11_link_0

Aktualizoval PhDr. Ľubomír Pavelka dňa 11. 2. 2016

Deň otvorených dverí - Pozvánka na Meranie vesmíruULUK_files/OZNAM.pdf