Author Archives: ULUK

Štátne záverečné skúšky – harmonogram

Milé študentky, milí študenti, štátne záverečné skúšky (ŠZS) a obhajoby záverečných prác (OZP) sa v ÚLUK toho roku uskutočnia v termínoch 28. 5. (Mgr.), 3. 6. (Bc.) a 4. 6. (Bc.). V prípade, že v harmonograme náhodou objavíte nejakú chybu, neváhajte nás kontaktovať (uluk@ukf.sk).

SPOMÍNANIE ČÍTANÍM

Tohtoročné spomínanie na 17. november malo v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie podobu online čitateľskej dielne – študenti čítali román Pre jednu a sto piesní (Absynt, 2018) čínskeho spisovateľa a hudobníka Liao I-wu. Prostredníctvom textu sa účastníci mohli konfrontovať s obrazom totalitnej vlády – autor v ňom vypovedal o spoločenskej atmosfére v Číne počas študentských protestov, ktoré boli násilne potlačené na Námestí nebeského pokoja (Tchien-an-men) v Pekingu v júni 1989.

UMENÍM K SLOBODE ´89

K 30. výročiu Nežnej revolúcie pripravil Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF niekoľko kultúrnych podujatí, viažucich sa k zlomovým spoločenským udalostiam v novembri 1989. Kľúčovou témou festivalu sa stala reflexia slobody a neslobody v československom umení. Projekt sa realizoval v spolupráci s Ústavom pamäti národa, ktorý už niekoľko rokov organizuje celoslovenský Festival slobody.

Kalendárium podujatí

Za dverami Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie sa 13.2.2020 hovorilo o podmanivom umení a popkultúre, o mimoumeleckom estetične a, samozrejme, o študijnom programe ESTETIKA a ESTETICKÁ VÝCHOVA V KOMBINÁCII. Ďakujeme zúčastneným a dovidenia najbližšie.