Author Archives: ULUK

S umením do škôl #3

Slovenská asociácia pre estetiku uvádza v rámci kultúrno-vzdelávacieho projektu S umením do škôl #3 diskusiu na tému Angažované umenie. Diskutujúci: Ivana Šáteková (výtvarníčka) a Tono S. (rapper). Moderuje: Martin Boszorád (estetik). Miesto a čas: 23. mája 2022 o 12:40 – 14:15, Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava.

Psychologie umění (zahraničná prednáška)

Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre vás pozýva na zahraničnú prednášku. Názov prednášky: PSYCHOLOGIE UMĚNÍ Prednášajúca: Mgr. Hana Řehulková, Ph.D. Miesto a čas: 5. 5. 2022 o 11.30 hod. v miestnosti č. 325 na Štefánikovej 67. Anotácia: Psychologie umění je populární mezioborová disciplína. G Dickie si však v textu Is a Psychology

Read More

Narácia, umenie, tvorivosť – pozvánka na zahraničné prednášky ÚLUK

Pozývame vás na zahraničné prednášky našich kolegov, prof. Kapsovej, doc. Malíčkovej a doc. Malíčka, na Fakulte humanitných studií Univerzity Karlovej v Prahe v rámci projektu APVV 18-0257: Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie – recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov. (Odborní garanti prednášok: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D., doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD., prof. Mgr. Peter

Read More

Výsledky súťaže ŠVOUČ 2022

Na našom Ústave literárnej a umeleckej komunikácie sa v stredu 30. 3. 2022 uskutočnilo katedrové kolo Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti. Ďakujeme všetkým za účasť, možnosť sa stretnúť opäť naživo a tiež za inšpiratívnu a podpornú atmosféru. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za ich odvahu, úsilie a kvalitné súťažné práce. Súťažné práce a ich prezentácie hodnotila odborná komisia v zložení:  prof. PhDr.

Read More

Program ŠVOUČ 2022 – 30. 3. 2022

Srdečne vás pozývame na tohoročnú Študentskú vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť, ktorá uskutoční v stredu 30. 3. 2022 o 9:30 hod. v seminárnej miestnosti č. 325. V rámci konferencie zaznie päť odborných príspevkov z oblasti literatúry, intertextuality, archetypálnej estetiky, popkultúry aj mediálnej kultúry. Program si môžete stiahnuť aj tu. Tešíme sa na vašu účasť!

OZNAM PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV (v súvislosti s krízovou situáciou na Ukrajine)

Od pondelka 7. 3. výučba, ako bolo pred časom avizované, prechádza do prezenčného režimu. V súvislosti s aktuálnou krízovou situáciou na Ukrajine však chcem touto cestou aj v mene svojich kolegýň a kolegov informovať zahraničné študentky a zahraničných študentov estetiky a estetickej výchovy, ktorí nie sú aktuálne na území Slovenska, že v ÚLUK sme pripravení

Read More

Kariérne dni UKF 20. – 21. 10. 2021

Milé študentky, milí študenti, dávame vám do pozornosti túto inšpiratívnu udalosť. Možno si v ponúkaných aktivitách nájdete niekoľko zážitkových workshopov, ktoré vám napomôžu pri vašom ďalšom osobnostnom aj profesijnom raste. Registrovať sa môžete tu: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdpRCrWGVv66W…/viewform Bližšie informácie a program nájdete tu: https://www.ukf.sk/…/udalosti/4981-karierne-dni-ukf-2021

Tematizovanie minulosti na dva spôsoby

Po dlhšej odmlke sa 7. mája 2021 opäť čítali umelecké texty tematizujúce neslobodu. Tentokrát sme sa zamerali na novelu Ľuby Lesnej Alma Rosé a román Bernharda Schlinka Predčítač. Prvý text vypovedal o otrasnej skutočnosti osvienčimského tábora a o podmienkach v ženskom orchestri, ktorý viedla talentovaná viedenská huslistka Alma Rosé. Diskutovalo sa o vzťahu histórie a umeleckej fikcie, o traume, ktorá môže poznačiť nielen

Read More