Author Archives: Eva Pariláková

Charakteristika ÚLUK

Filozofia a metodológia Naše pracovisko sa dlhodobo venuje teoretickej reflexii a interpretácii umenia a ďalších estetických fenoménov. Centrom nášho odborného záujmu sú najaktuálnejšie umelecké a (pop)kultúrne obsahy, fenomény, prejavy atď., zároveň permanentne rozvíjame kritickú (re)interpretáciu tradičného umenia. Zmysel uvedeného skúmania vidíme nielen v produktívnom rozvíjaní súčasného estetického myslenia na Slovensku a v zahraničí, ale aj

Read More